Panoraamavalokuvaus: Panoraamapää ja No-Parallax Point (NPP)

Ruutinkoski, Helsinki (kolmen vaakakuvan panoraama, kuvattu jalustalta panoraamapään avulla)
Ruutinkoski, Helsinki (kolmen vaakakuvan panoraama, kuvattu jalustalta panoraamapään avulla)

Panoraamapää

Panoraamapää yhden rivin vaakapanoraamojen kuvaamiseen
Panoraamapää yhden rivin vaakapanoraamojen kuvaamiseen

Panoraamapää on jalustan lisävaruste joka mahdollistaa kameran pyörittämisen helposti objektiivin NPP:in (katso seuraava kappale) ympäri. Se mahdollistaa myös kameran kääntämisen täsmällisesti tietyn astemäärän verran. Panoraaman osakuvien on hyödyllistä mennä päällekkäin noin 25-35%.

Riippuen siitä, millaisia panoraamoja halutaan kuvata, panoraamapäässä tarvitaan erilaisia vapausasteita. Jos halutaan kuvata siten, että panoraama muodostetaan vain vaakatasossa vierekkäin otetuista kuvista, riittää että kameraa voi pyörittää vaakatasossa NPP:n ympäri (eli esim. tämä tuote riittää). Yhden rivin vaakapanoraamaa kuvatessa, kannattaa pitää kamera pystyasennossa (tällöin kameraan tarvitaan L-kisko, esim. tämä), ja näin panoraamaan saadaan enemmän korkeutta.

Jos halutaan kuvata siten, että panoraama koostuu pystysuunnassa myös useammasta kuin yhdestä kuvasta (tai tehdä pallopanoraamoja), niin tarvitaan panoraamapää (esim. tämä tuote), joka sallii kameran pyörittämisen myös pystysuunnassa NPP:n ympäri.

Edellä olevat linkit ovat Really Right Stuff:in tuotteisiin, mutta esim. Benrolta löytyy osia (pyöritysosa ja kisko) joista voi koota vastaavan toiminnallisuuden halvemmalta.

No-Parallax Point (NPP) ja sen määrittäminen

Panoraamoja kuvatessa kameraa kannatta pyörittää no-parallax point (NPP) -pisteen ympäri. Jos kameraa ei pyöritetä NNP:n ympäri, niin kameraa pyöritettäessä lähellä ja kaukana olevat kohteet liikkuvat kuva-alalla toisiinsa nähden (katso alla oleva kuva). Ja tällöin kuvia on vaikeaa tai mahdotonta yhdistää virheettömäksi panoraamaksi. Mutta onneksi parallaksivirhe on helppo välttää panoraamapään avulla.

Panoraamapää joka sallii useamman vaakarivin kuvaamisen
Panoraamapää joka sallii useamman vaakarivin kuvaamisen

NPP:n tarkka sijainti riippuu kamerasta, objektiivista ja polttovälistä. NPP:n määrittämiseksi kamera asetetaan jalustalle panoraamapäähän kiinnittettynä ja valitaan maastosta kaksi kohdetta, toinen lähellä ja toinen kaukana (esim. 2 ja 5 metrin päässä). Kohteet asetetaan linjaan etsimen lävitse katsoen tai LCD-näyttöä käyttäen. Kun kameraa pyöritetään panoraamapäässä, kohteet pysyvät linjassa ainoastaan silloin kuin pyörityskohta on objektiivin NPP:n kohdalla (keskimmäinen rivi alla olevassa kuvassa).

Jos kohteet eivät pysy linjassa, se onko pyörityskohta NPP:n takana tai edessä selviää siitä mihin suuntaan lähellä oleva kohde liikkuu (vertaa ylintä ja alinta riviä alla olevassa kuvassa). Tällöin kameraa siirretään panoraamapään kiskon avulla eteen- tai taaksepäin, kunnes kohteet pysyvät pyöritettäessä linjassa. NPP on määritettävä erikseen jokaiselle objektiiville ja zoom–objektiivin polttovälille (joissain harvoissa zoom-objektiiveissa NPP:n sijainti pysyy samana riippumatta polttovälistä). Nämä arvot kannattaa kirjoittaa muistiin, jotta niitä on helppo käyttää panoraamoja kuvatessa.

Huom. usein tätä pyörityspistettä kutsuaan myös nodal pointiksi, mutta se hieman virheellinen termi. Nodal point on optiikassa eri asia.

No-Parallax Point:in määrittäminen
No-Parallax Point:in määrittäminen

Ilman jalustaakin panoraamojen kuvaaminen on mahdollista. Esimerkiksi näkötornista panoraamojen kuvaaminen onnistuu helposti kameraa käsin pyörittäen tai jalustalta ilman panoraamapäätä, koska lähellä ei ole mitään kohteita (katso alla oleva kuva). Tai jos etualla on vain vettä, niin silloinkaan panoraamapäätä ei tarvita. Mitä lähempänä kuva-alalla on kohteita, sitä tarkemmin kameraa pitää pyörittää NPP:n ympäri.

Panoraama Olympiastadionin tornista, Helsinki (viiden vaakakuvan panoraama, kuvattu jalustalta mutta ilman panoraamapäätä)
Panoraama Olympiastadionin tornista, Helsinki (viiden vaakakuvan panoraama, kuvattu jalustalta mutta ilman panoraamapäätä)

Lisää tietoa ja kuvia

Panoraamavalokuviani on nähtävillä näissä galleriossa:

Jos haluat oppia lisää panoraamavalokuvauksesta, tai maisemavalokuvauksesta yleensä, niin tule jollekin maisemavalokuvauskurssilleni.

Panoraamakuvauksesta voit lukea myös lisää Docencon Luontokuvauksen käsikirjasta (ei enää uutena myynnissä). Kirjassa on mukana kirjoittamani kappale panoraamavalokuvauksesta.

Seuraavassa on vielä linkkejä panoraamavalokuvauksesta: