Maisemavalokuvauksen talvinen retkikurssi (10.12.2016-12.3.2017)

Maisemavalokuvauksen talvinen retkikurssi (10.12.2016-12.3.2017) soveltuu kaikille maisemavalokuvauksesta kiinnostuneille jotka haluavat oppia suunnittelemaan kuvausretkiään paremmin, eli hyödyntämään tehokkaasti maisemaan sopivia sääolosuhteita ja valoa hyvien kuvien ottamiseksi, kehittää toimintaansa kuvauskohteessa ja oppia sommittelemaan paremmin.

Valtaosa kurssista muodostuu kuvausretkistä, kuvaustehtävistä, ja retkillä kuvattujen kuvien ja kuvaustilanteiden analysoinnista. Retkillä kuvatut kuvat ladataan vain kurssilaisille näkyville olevaan nettigalleriaan, missä on mahdollista keskustella kuvista. Kurssin vetäjä myös kommentoi osaa kuvaustehtävien kuvista nettigalleriassa.

Tämä on jatkotason kurssi, eli on toivottavaa että oppilaat ovat osallistuneet aikaisemmin jollekin muulle maisemavalokuvauskurssilleni, tai harrastaneet maisemakuvausta pidempään.

Kurssin sisältö

Ryssänsaari Suomenlinnan lautalta, Helsinki

Ryssänsaari Suomenlinnan lautalta merisavun lävitse, Helsinki

Hyvään maisemakuvaan tarvitaan:

  1. Hyvä kuvauspaikka, eli kiinnostava ”laaja” maisema ja (/tai) näyttävä etuala.
  2. Hieno valo, eli säätila ja valon suunta, joka sopii kuvauskohteeseen, mieleenpainuvimmat kuvat saa kun on joku harvinainen tilanne tai sääilmiö (dramaattiset pilvet, salama, sumu, sateenkaari,…).
  3. Kuvaaja osaa käyttää kameransa, ja valita oikeat asetukset (valotus oikein, terävä kuva,….).
  4. Onnistunut sommittelu joka esittää kohteen kiinnostavasti, hyödyntää vallitsevaa valoa osana sommittelua (esim. korostaa haluttuja alueita) ja motivoi katsojaa tutustumaan kuvaan tarkemmin.
  5. Jälkikäsittely joka korostaa kuvan toivottuja piirteitä / kiinnostavampia alueita ja korjaa mahdolliset kuvanottohetken ongelmat.

Tällä kurssilla käsittelemme kaikkia näitä kohti. Kohtia 1. ja 2. harjoittelemme retkiä suunnitellessa ja retkillä (retkikutsuissa perustelen miksi olen valinnut kyseisen kohteen milloinkin). Nämä kohdat ovat sellaiset että mitä enemmän aikaa (sääennusteet eivät ole kovin luotettavia, joten tarvitaan yleensä useampi kuvausreissu ennen kuin kuva onnistuu juuri halutulla tavalla) on käytettävissä, niin sitä suurempi todennäköisyys on olla kuvaamassa silloin kun on hieno valo. Harjoittelu toki parantaa tulosta myös, koska kohteiden valinta onnistuu paremmin ja retkien onnistumisprosentti kasvaa (mutta parhaimmillaankin se on reippaasti alle 100%).

Kolmessa viimeisessä kohdassa harjoittelu parantaa tuloksia suoraviivaisemmin. Aloittelevalle kuvaajalle 3. kohta voi tuntua vaikealle, mutta se on oikeastaan kaikkein helpoin. Tällä kurssilla tästä kohdasta opettelemme toimintaa tilanteessa kun yksi valotus ei riitä, eli miten otetaan useita valotuksia niiden yhdistämistä varten ja miten ne yhdistetään (exposure blending tai HDR-menetelmät). Myös panoraamojen kuvaamista ja yhdistämistä, ja syvyysterävyyden laajentamista focus stacking -menetelmän avulla harjoitellaan. Lisäksi retkillä oppilailla on mahdollista kysyä neuvoja kurssin vetäjältä tarpeen mukaan.

Rantakasarmi, Suomenlinna, Helsinki

Rantakasarmi, Suomenlinna, Helsinki

Sommittelu on osa-alue missä ei ole ehdottomia oikeita vastauksia. Mitään aina toimivia sommittelusääntöjä ei valitettavasti ole olemassa. Erilaisia tilanteita on lukematon määrä, eikä mikään sääntö voi toimia kaikkialla. Onneksi sommittelun avuksi on kuitenkin olemassa joukko hyväksi havaittuja periaatteita / työkaluja joita voidaan käyttää. Osittain nämä periaatteet tukevat toisiaan, osittain ne ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Niistä on valittava kussakin tilanteessa parhaiten kyseiseen maisemaan soveltuvat työkalut, jotka tukevat haluamaasi viestiä. Käymme tällä kurssilla lävitse erilaisia sommitteluperiaatteita, esim. kehystäminen, pakopiste, katseen johtaminen, tasapainon luominen, dynaaminen tasapaino, rinnastus, kontrapunkti, pakotettu perspektiivi, toisto/rytmi, symmetria, ja rikottu symmetria. Esittelen miten olen käyttänyt niitä itse omissa kuvissani.

Valon huomioiminen ja hyväksikäyttö on myös oleellinen osa maisemakuvausta. Parhaat kuvat saa silloin kun valo on hyvä (=valo sopii kuvauskohteeseen). Mutta pelkkä hieno valo ja oikea ajankohta ei vielä takaa loistavia kuvia, kuvaan on valittava valoon sopiva aihe ja se on kuvattava oikeasta suunnasta. Esim. jäämuodostelmia rannoilla kuvatessa kannattaa harkita toimiiko vasta-, sivu- vai myötävalo parhaiten. Auringon korkeudella on myös merkitystä, se vaikuttaa valon intensiteettiin ja väriin. Joku kohde voi olla parasta kuvata 30 minuuttia ennen auringonlaskua, toinen kohde vasta 5 minuuttia ennen auringonlaskua.

Sovellamme sommitteluperiaatteita ja ideoita kuvausretkillä, ja harjoittelemme kohteiden kuvaamista erilaisissa valoissa. Kurssilaiset saavat siis retkille sommittelun ja valonkäyttöön liittyviä tehtäviä (tehtävien kuvia on mahdollista kuvata myös omatoimisesti). Tehtäväkuvat ladataan nettigalleriaan, missä kaikki voivat vertailla eri lähestymistapoja ja kommentoida kuvia. Tehtäviä käydään lävitse myös kurssin tapaamisissa.

Kuvakäsittelyssä kurssin vetäjä näyttää miten hän säätää omia kuviaan Lightroom CC:n ja Photoshop CC:n avulla. Opiskelemme myös exposure blending -menetelmää, Lightroomin HDR-toimintoa ja panoraamojen yhdistämistä. Mutta valtaosa kurssitapaamisten ajasta käytetään kuvien katseluun, joten jos tarvitset erityisesti kuvankäsittelyn opetusta, niin suosittelen osallistumaan Kuvankäsittelykurssi: Maisemat Lightroomilla ja Photoshopilla (6.-27.11.2016) -kurssille.

Kurssin aikataulu

Kallahdenniemi, Helsinki

Meri jäätyy Kallahdenniemellä, Helsinki

Seuraavassa on kurssin aikataulu, kurssin edetessä eri tapaamiskertojen sisältö saattaa muuttua hieman tarpeen mukaan. Luokkatapaamiset järjestetään Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1, Kokoushuone Käämi, D-rappu). Klo 10-18 tapaamisissa pidetään tunnin lounastauko 12-14 välillä.

Ensimmäinen tapaaminen luokassa – Lauantai 10.12.2016 klo 10-18
Ensimmäisessä tapaamisessa aloitamme vinkeillä retkien suunnitteluun. Seuraavaksi siirrymme siihen miten kuvauspaikalla kannattaa toimia. Erityisesti keskitymme sommittelun, käymme lävitse sommitteluperiaatteita. Näytän omia kuviani, ja kerron miten ne on kuvattu ja käsitelty. Tässä yhteydessä opettaja näyttää maisemakuvan perussäädöt Lightroomissa. Keskustelemme myös kurssilaisten kuvista, eli kaikkia oppilaita pyydetään tuomaan mukanaan kaksi omaa kuvaa. Yksi kuva jonka teemana on sommittelu, eli kuvia joiden sommitteluun olette tyytyväisiä, tai tilanteita joiden sommitteluun toivotaan vinkkejä. Toisen kuvan teema on valo, eli maisemakuva jossa on erityisen hieno valo, tai kuva jossa olette onnistuneet tallentamaan valon luovasti.

Valmistaudumme kuvausretkiin, eli tutustumme talvikuvauksen erityspiirteisiin: kuvaukselliset sääilmiöt, varustautuminen talvikuvaukseen, ja valotuksen säätö lumisissa maisemissa. Kurssilaiset saavat ohjeet siitä miten otetaan useita valotuksia exposure blending tai HDR -menetelmää varten. Ensimmäiset tehtävät annetaan.

Toinen tapaaminen luokassa – Torstai 12.1.2017 klo 17:30-21
Katselemme retkillä kuvattuja kuvia lävitse (ei kaikkia, koska niistä on jo keskusteltu nettigalleriassa), ja keskustelemme siitä millaisia ratkaisuja tehtäviin on löytynyt. Miten sommittelusäännöt toimivat käytännössä ja miten sommitteluita voisi vielä parantaa? Miten valon vangitseminen on onnistunut (jos meillä on ollut jo kauniita pakkaspäiviä)? Kuvankäsittelyssä käydään lävitse miten useat valotukset yhdistetään exposure blending -menetelmällä Photoshopissa tai Lightroomin HDR-toiminnolla. Kurssilaiset saavat uudet tehtävät.

Vanhankaupunginkoski, Helsinki

Vanhankaupunginkoski, Helsinki

Kolmas tapaaminen luokassa – Torstai 2.2.2017 klo 17:30-21
Käymme lävitse tehtävien kuvat. Kuvankäsittelyssä on vuorossa panoraamojen yhdistäminen (Photoshop CC, Lightroom CC ja PTGui-ohjelmilla). Opiskelemme myös focus stacking -menetelmää jolla voi kasvattaa syvyysterävyyttä. Opettaja antaa uudet tehtävät.

Neljäs tapaaminen luokassa – Sunnuntai 12.3.2017 klo 10-18
Katsomme yhdessä lävitse viimeisen kerran kuvaustehtävät. Katsomme myös aikaisempien kertojen kuvia, valitsemme muutamia ”lempikuvia”, mietimme mikä teki niistä muita parempia. Loistava sommittelu, hieno valo,…? Teemme yhteenvedon siitä mitä opimme kurssin aikana, ja mihin jäi vielä parannettavaa. Kuvankäsittelyä käydään lävitse kurssilaisten toiveiden mukaan.

Kuvausretket

Kuvausretkiä järjestetään erityisesti silloin kun: rannoille alkaa muodostua jäätä, meri alkaa jäätymään, Vantaanjoki huuruaa kovina pakkaspäivinä, ja kevätpuolella kun meri alkaa vapautumaan jäistä. Retkiä voidaan tehdään myös muissa kuvauksellisissa tilanteissa: esim. ensilumi, sumuinen sää tai talvimyrsky. Mikäli puut huurtuvat talvella kaupungissa, niin lähdemme kuvaamaan myös talvisia kulttuurimaisemia. Jos talvi ei saavu vielä joulukuussa niin teemme silti ~2 retkeä joulukuussa (harjoittelemme mm. yksinkertaistamista ja minimalistisia maisemia). Teemme kurssilla kaikkiaan vähintään 10 kuvausretkeä. Talvisia maisemakuviani viime vuosilta on nähtävissä näissä gallerioissa: 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ja Suomenlinna 2015-2016.

Lauttasaari, Helsinki

Merisavua auringonlaskiessa (-22°C), Lauttasaari, Helsinki

Kuvausretkiä tehdään pääosin Helsingin alueella, retkikohteita ovat mm. Kallahdenniemi, Suomenlinna, Lauttasaari, Uutela, ja Vantaanjoki (Ruutinkoski). Myös kurssilaiset voivat ehdottaa uusia retkikohteita. Retkien ajankohta valitaan sään mukaan, eli kuvaamaan lähdetään yleensä silloin kuin sää on maisemavalokuvauksen kannalta hyvä. Tämä tarkoittaa myös että kuvausretkien ajankohta vahvistetaan usein vain 1–3 päivää aikaisemmin.

Kuvausretket tehdään yleensä joko auringonnousun tai -laskun aikaan. Joulukuussa tämä tarkoittaa noin 8–11 tai 13–16. Maaliskuun alussa taas noin 6:30–9 tai 16–18:30. Vantaanjoen talviretket tehdään yleensä keskipäivällä. Kuvausretket pyritään järjestämään viikonloppuina, mutta sään ollessa loistava, muutama retki voidaan järjestää myös arkipäivänä (esim. kovan pakkasen aiheuttamaa merisavua voi olla tarjolla vain 1-4 aamuna vuodessa). Kaikkien retkien ajankohta ei sovi jokaiselle, mutta toivottavasti kaikki ehtivät valtaosalle retkistä. Kuvausretkillä tarvitset mukaan: kamera, jalusta, evästä ja vaatetusta sään mukaan siten, että tarkenet ulkona noin 2-4 tuntia eikä mahdolliset sadekuurot haittaa.

Kurssille ilmoittautuminen ja osallistujamäärä

Kurssille ilmoittautuminen tehdään lähettämällä sähköposti osoitteeseen kurssit (at) maisemanlumo.fi. Kerro sähköpostissa myös osoitteesi (laskua varten) ja puhelinnumerosi (retkiä varten). Voit antaa kurssin myös lahjaksi, ilmoita tällöin lahjan saajan nimi ja sähköpostiosoite.

Kurssilla on kaikkiaan 14 paikkaa, ja kaikki paikat on nyt varattu (mutta kaikkia laskuja ei ole vielä maksettu), jonoon voi ilmoittautua (päivitetty 4.12.2016). Seuraa myös valokuvauskurssit-sivua, siellä on aina ajantasainen tieto tulevista kursseistani. Tarjoan myös yksityisopetusta, joka räätälöidään juuri sinun kiinnostuksesi mukaan.

Kurssin osallistujilla ei ole vakuutusta järjestäjän puolelta, joten kurssilaisilla on suositeltavaa olla oma tapaturma- ja kameravakuutus.

Kurssin hinta ja maksaminen

Kurssi hinta on 340 euroa (sis. ALV). Kurssin voi maksaa osittain tai kokonaan Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai Smartum Saldon avulla (jos haluat maksaa Smartum-seteleillä tai saldolla, niin mainitse se sähköpostissasi millä ilmoittaudut kurssille). Kurssin järjestäjänä toimii Valokuvaaja Mikael Rantalainen (Tmi).

Lähetän pdf-laskun kurssista lokakuun lopussa/marraskuun alussa. Jos tilaat kurssin lokakuun lopun jälkeen, niin lähetän laskun 1-4 päivän kuluessa tilauksesta. Laskun eräpäivä on 2 viikkoa laskutuspäivästä, kuitenkin viimeistään kymmenen päivää ennen kurssin alkua.

Kurssin osallistujilla ei ole vakuutusta järjestäjän puolelta, joten kurssilaisilla on suositeltavaa olla oma tapaturma- ja kameravakuutus.

Kurssin peruutusehdot

Peruutus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kurssit (at) maisemanlumo.fi. Kurssin peruuttaminen ilman kustannuksia on mahdollista 14 päivän kuluessa kurssin laskun saamisesta, mikäli kurssin alkuun on vähintään 10 päivää.

Jos kurssi perutaan myöhemmin kuin 14 päivän kuluttua laskun saamisesta, mutta kuitenkin aikaisemmin kuin 10 päivää ennen kurssin alkamista, niin kurssimaksusta palautetaan 85%, mikäli kurssi saadaan täyteen.

Alle 10 päivää kurssin alkamisesta, tai kurssin alkamisen jälkeen, tehdyistä peruutuksista ei palauteta kurssimaksua. Kurssin voi kuitenkin siirtää toiselle henkilölle, tai vaihtaa 5 tuntiin yksityisopetusta.

Kurssi järjestetään jos osallistujia on riittävä määrä, eli vähintään 9 osallistujaa. Mikäli minimimäärä jää saavuttamatta, niin kurssin peruuttamisesta ilmoitetaan 10 päivää ennen kurssin alkua. Tällöin kurssimaksu palautetaan täysimääräisenä.

Mikäli opettaja on sairaana luokkapäivän aikaan, luokkapäivä voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan (1-3 viikkoa myöhemmin). Jos kurssi joudutaan kokonaan peruuttamaan opettajan sairastumisen tai muun pakottavan syyn vuoksi ennen kurssin alkua, niin kurssimaksut palautetaan täysimääräisesti. Jos kurssi jää kesken, niin kurssimaksut palautetaan samassa suhteessa kuin kurssi jää toteutumatta.